Jak to funguje :


Detektivní služby

Detektivní služby zajišťuje naše společnost pro klienty, kteří potřebují vyřešit nebo prokázat diskrétně problém, nejčastěji v úniku informací, vedoucí k finančním ztrátám společnosti nebo snížení obchodních aktivit v podobě vynášení důležitých a důvěrných informací a materiálu ze společnosti.

Detektivní služby slouží i k odhalení a prokázání drobných krádeží v objektech klienta, například supermarkety, výrobní haly, administrativní budovy a sklady. Detektivní služby vedou k prokázání trestné činnosti.
Nabízíme zajišťování informací a důkazů k právním a soudním jednáním. K zajištění důkazů pro detektivní služby používáme nejmodernější technické vybavení.
Detektivní služby provádíme jako diskrétní službu pro firmy i soukromé osoby. Detektivní služby jsou naší agenturou prováděny zkušenými pracovníky s použitím nejmodernějších zařízení k prokázání trestné činnosti a ostatních aktivit jenž způsobují klientům problémy. Hledáte-li kvalitní a spolehlivé detektivní služby, obraťte se na nás!

Detektivní službu provádí bývalý kriminalista pan Strnad. IČO: 8891283

PCO pult centralizované ochrany

Je připojení Vašeho elektronického zabezpečovacího systému (EZS) na náš pult centralizované ochrany (PCO) pomocí telefonního, radiového a GSM spojení. Pult centralizované ochrany poskytuje našim klientům vzdálený dohled nad jejich majetkem. Systém PCO monitoruje prostory zákazníka a je napojen na pult centrální ochrany. V případě jakéhokoli neoprávněného vniknutí cizích osob, vloupání, ohrožení osob, požáru nás okamžitě upozorní. Pult centrální ochrany je 24 hodin denně pod dohledem odborně vyškoleného personálu, který poplach vyhodnotí a okamžitě na místo posílá výjezdovou, ozbrojenou hlídku. Ta po zajištění situace a místa činu informuje zákazníka a popřípadě na místě vyčká do příjezdu Policie ČR.

Ochrana osob a majetku

V dnešní době platí, že prevence, ochrana osob a majetku je velmi účinná, protože pachatelé se obvykle snaží jít cestou nejmenšího odporu, a pokud je ochrana osob a majetku kvalitní, lidé se nemusí obávat útoku nebo krádeže.

  - Ochrana osob a majetku zabezpečená naší firmou je skutečně spolehlivá a diskrétní.

  - Ochrana osob a majetku je plně přizpůsobena požadavkům klienta, splňuje veškerá kritéria a je prováděna zcela profesionálně na vysoké úrovni.

  - Služba ochrana osob a majetku je svěřena pouze speciálně vycvičeným pracovníkům, kteří zvládají stresové situace a jsou fyzicky připraveni řešit násilné útoky na svěřené klienty.

Námi nabízená služba ochrana osob a majetku je jedním z nejúčinnějších bezpečnostních opatření. V případě kombinované služby chránící zároveň váš majetek a určené osoby, je právě tou správnou volbou ochrana osob a majetku. Pro obce nabízíme nové služby. Jedná se o vizuální nebo fyzickou kontrolu obce po dohodě starosty(ky). Lze provádět kontrolu na předem určených místech.

Pořadatelské služby

Naše společnost je schopna zajistit tyto služby organizátorským a produkčním firmám pro jejich akce, ať už společenského, sportovního nebo kulturního charakteru. Jedná se o profesionální bezpečnostně-asistenční činnosti k zajištění hladkého průběhu akce ku spokojenosti zákazníka. Naší prioritou je flexibilní přístup ke klientovi se snahou vyhovět i méně standartním požadavkům.

Mezi nejžádanější činnosti patří:

- ostraha od doby příchodu diváků až do doby jejich odchodu
- kontrola oprávněnosti osob ke vstupu
- informační servis
- zabezpečení veřejného pořádku
- kontrola a trhání vstupenek
- zajištění prostor v zákulisí
- vstupní filtr včetně kontroly zavazadel a osob

- zabezpečení parkovacích ploch
- řešení krizových situací
- zabezpečení VIP prostor a jejich doprovody
- bezpečnostní asistence

Veškeré tyto aktivity prováděné při vstupech, zabezpečení či ostraze majetku a osob jsme schopni zajistit speciálně vybraným a kvalitně vyškoleným personálem v odpovídajícím počtu pro danou akci. Naše společnost garantuje jejich trestní bezúhonnost. Dle typu akce jsou naši pracovníci vždy v jednotných uniformách a řádně označeni. Jsou schopni slušného, ale v případě nutnosti i důraznějšího zacházení a jednání jak s jednotlivci, tak i s davem.

Přeprava peněžní hotovosti

  Společnost SOULAD Vám zabezpečí doprovod při přepravě peněžních hotovostí či cenných zásilek. Pracovníci, kteří vykonávají tuto činnost jsou řádně vyškoleni, vystrojeni a vyzbrojeni. Přeprava peněz a cenin je vykonávána dle všeobecně závazných a platných předpisů, zejména s přihlédnutím k zásadám ČNR č. 283/ 1991 Sb., a to ve vztahu k použití donucovacích prostředků, a dále dle interních směrnic pro tento druh poskytované služby. Servis a revize zabezpečovacích systémů.

Poskytujeme záruční i pozáruční servis včetně provedení revizí. Servisní činnost zajišťuje naše společnost na základě uzavřených servisních smluv na záruční i pozáruční servis. Záruční servis poskytujeme na námi instalované provozní soubory. Pozáruční servis jsme připraveni v případě Vašeho zájmu převzít nad provozními soubory instalovanými kteroukoli firmou.

Servis a revize zabezpečovacích systémů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis včetně provedení revizí. Servisní činnost zajišťuje naše společnost na základě uzavřených servisních smluv na záruční i pozáruční servis. Záruční servis poskytujeme na námi instalované provozní soubory. Pozáruční servis jsme připraveni v případě Vašeho zájmu převzít nad provozními soubory instalovanými kteroukoli firmou.

Servis a revize zabezpečovacích systémů provádi renomované firmy a to : FC-HDnet - IČO: 75178125
EWAS - IČO: 18791310