Zabezpečení objektů


Nabízíme komplexní řešení zabezpečovacích systémů od posouzení předmětu, přes návrh technického řešení v podobě studie či projektu, až k vlastní realizaci montáže alarmu, připojení na Pult Centralizované Ochrany, proškolení obsluhy, zajištění servisu v záruční i pozáruční době a provádění pravidelných ročních kontrol zařízení.

Kamerové systémy

v nabídce kamerových systémů zajišťuje naše bezpečnostní agentura ucelený souhrn služeb od posouzení předmětu, přes návrh technického řešení v podobě studie či projektu, k instalaci  kamer, nebo kamerového systému, proškolení obsluhy, zajištění servisu v záruční i pozáruční době a provádění pravidelných ročních kontrol zařízení.

Fyzická ostraha objektů

je jeden z nejlepších a nejosvědčenějších způsobů zabezpečení majetku proti krádežím, haváriím a různým živelným pohromám.

Fyzická ostraha objektů zahrnuje tyto služby:

- zabezpečení klidu a pořádku ve střežených objektech a areálech
- kontrola a ostraha objektů formou obchůzek (k dispozici služební pes)
- zabezpečení protipožární ochrany a obsluha elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů
- kontrola vjezdů a výjezdů vozidel včetně posádek a materiálů
- zabezpečení dopravně-provozních řádů
- kontrola vstupu osob a zaměstnanců
- řešení problémů v souladu se zákony ČR
- udržování radiového a telefonního spojení s centrálním dispečinkem bezpečnostní služby
- vedení evidence o průběhu služby
- doprovod a fyzická ostraha při převozu finančních hotovostí
- v případě vzniklých skutečností o narušení objektu
- přivolání zásahového vozidla
- zajištění kvalifikovaných pracovníků se znalostmi patřičných zákonů, protipožární ochrany a zdravotního minima